Category: KÄRLEK

The five love languages

Eftersom vi startat med psykologitemat och personlighetstest kan jag tipsa om ytterligare ett intressant test.

Dr. Gary Chapman hade 40 års erfarenhet av att genom sitt arbete handleda par i relationsfrågor när han uppmärksammade vissa återkommande problem bland paren som besökte hans mottagning. Han insåg att en av de största problemen i relationer var att många inte kände sig älskade trots att partnern de facto älskade dem. Chapman hävdar att detta är en stor orsak till att par skiljer sig, man känner sig inte älskad.

Chapman skrev boken 5 Love Languages där han kategoriserat in människor i fem grupper baserat på deras huvudsakliga sätt att känna och visa kärlek på.

Kategorierna:

  • Words of affirmation (komplimanger, ömhetsord)
  • Quality Time (kvalitetstid)
  • Acts of Service (tjänster, gärningar)
  • Receiving gifts (presenter)
  • Psysical touch (fysisk beröring)

Det är alltså så att om en person föredrar presenter som främsta bevis på kärlek, så visar den personen även ofta  kärlek genom att själv ge presenter. Man talar alltså sitt eget kärleksspråk och vill även att andra skall tala samma språk tillbaka. Personen känner sig då uppskattad om den även bemöts med presenter från sina närmaste.

Vanligen har man en eller några dominerande sätt att känna och visa kärlek på, och får vi inte kärlek visat åt oss genom vår ”naturliga” preferens så kan det vara svårt att känna sig älskad i en relation.

Det kan vara av intresse att känna till det egna kärleksspråket så man bättre kan kommunicera hur man själv vill bli bemött av sina närmaste, samt hur de vill bli bemötta på ett kärleksfullt vis. T.ex. kan det vara så att ena personen anser att verbala komplimanger är främsta kärleksbeviset medan partnern föredrar kvalitetstid som främsta beviset på kärlek. Genom att känna till den andras preferens kan man ta hänsyn till detta och försöka förbättra sig på att uttrycka kärlek även på den andres naturliga sätt.

Intutivt skulle jag säga att det i det finländska samhället rent allmänt uppskattas konkreta gärningar och även att detta är ett socialt accepterat sätt att visa kärlek på. Ömhetsord känns däremot lite mer amerikanskt än finländskt.

Jag har själv gjort testet och även tipsat andra om det. För mig personligen är kvalitetstid viktigt, medan presenter är helt klart mindre viktiga.

Även detta test finns att göra gratis för den som är intresserad att lära sig mera, t.ex. kan man göra det här

love50