Category: PSYKOLOGI

Nio olika intelligenser

Det är intressant att vi lär oss matematik, biologi, språk och historia i skolan – men inte andra viktiga kunskaper såsom vad är jag själv bra på, vad är enkelt för mig, vad kanske inte så enkelt.

Om vi hade bättre kännedom om t.ex. hurdan intelligens vi själva har, skulle vi kanske inte må så dåligt över att vi t.ex. inte är matematiskt begåvade.

Howard Gardner är en amerikansk professor och har utvecklat teorin om nio huvudsakliga intelligenser. Enligt Gardner är vår huvudsakliga intelligenssort den som vi har enklast att ta in, lära oss och förstå.

1. Logisk och matematisk intelligens

2. Lingvistisk intelligens (språklig)

3. Spatial och visuell intelligens

4. Kroppslig intelligens (kinestetisk)

5. Social intelligens (interpersonell)

6. Självkännedom (intrapersonell)

7. Musikalisk intelligens

8. Naturintelligens

9. Existentialism

Bild: Unsplash

Det kan vara roligt att få bättre självkännedom om vilken intelligensform som står en själv närmast. Det finns olika test man kan göra för att ta reda på sin egen intelligensform, t.ex. här.

Introvertas värld

Happy Wednesday!

Jag blev tipsad om ett diskussionprogram på Yle, där temat var introversion.

Jag skrev tidigare i bloggen om olika personlighetstyper, där indelningen görs bla. i introverta och extroverta. En introvert person får energi laddar batterierna genom att vara ensam, medan en extrovert person ladda sina batterier genom umgänge med andra.

I Yles program diskuteras b.la. att den introverta har en rik och utmanande inre värld, där för mycket intryck utifrån lätt kan bli för mycket. Extroverta däremot, har ett naturligt impulsläge som är betydligt lägre, och därför lättare söker stimulans utifrån. Stimulansen kan komma i form av risktagande, utmaningar, spänning. Det naturliga impulsläget är något som är medfött, enligt professor Liisa Keltikangas-Järvinen som medverkar i programmet.

I programmet nämndes också att introverta oftare upplever negativa livshändelser starkare än extroverta, t.ex. blir deprimerad till följd av en förlust, skilsmässa eller sorg.

De diskuterade även i programmet hur arbetslivet även ofta diskriminerar den introverta personligetstypen, genom att alltid framhäva i annonser att man ska vara “utåtriktad, energisk, social”. I själva verket har introversion eller extroversion inget samband med hur bra arbetsförmåga man han.

En väldigt viktig poäng som också lyftes fram var myten att den som är extrovert automatiskt också är duktig socialt. Att vara socialt kunnig hänger inte ihop med att vara extrovert, en introvert kan vara extremt socialt begåvad trots att dens personlighet inte törstar efter sällskap hela tiden.

För den som är intresserad av temat kan jag rekommendera programmet, länk här.

I am not you guru

Happy Friday!

I somras släpptes Tony Robbins dokumentär I Am Not Your Guru på Netflix. Tony Robbins är författare, businessman och mental tränare, som tillämpar olika tekniker (b.la. NLP – Neurolinguistic Programming) för att coacha sina kunder.

Robbins håller seminarier som varar flera dagar, och seminariedagarna är långa.  Det är ganska stor show inblandad då tusentals personer sitter i samma rum, och Robbins själv har en stark personlighet som han använder för att motivera, inspirera och pusha sina kunder.

Rekommenderar verkligen denna dokumentär för alla som vill ha lite extra motivation och pepp nu inför hösten.

För den som inte ännu har Netflix: tjänsten har 1 mån gratis provperiod för nya användare.

Trevligt veckoslut! 🙂

EFT Tapping

Jag har testat traditionell meditation, och upplevt att det fungerar bra för att lindra stress, men att meditation ofta kräver rätt lång tid och upprepning för att verkligen visa effekt.

För en tid sedan kände jag att jag skulle behöva något lite mera effektivt som kan skapa lättnad snabbt. Då hittade jag EFT – Emotional Freedom Techique. Tekniken baserar sig på att knacka (eng: tapping, to tap) med fingrarna på olika meridianpunkter på kroppen samtidigt som man upplever känslan som känns obehaglig (stress, rädsla, ångest, smärta osv). Meridianpunkterna är kopplade till specifika organ eller kroppsdelar.

Genom att upprepa knackandet, och genom att koncentrera sig på känslan i kroppen, kan man lindra den obehagliga känslan nästan direkt. Jag har använt EFT för att lindra smärtan vid ett migränanfall. Knackandet botade inte migränanfallet just då – men jag kände lindring direkt. Den effekten fick jag alltså av att bara knappa på meridianpunkterna i några minuter, helt utan att ta mediciner.

Tapping metoden baseras på att man genom att knacka på dessa punkter lyckas lugna ner kroppens nervsystem. Då vi t.ex. blir rädda eller upplever en ångestväckande tanke reagerar kroppen på denna tanke genom att kroppen blir spänd, andningen ytligare, pulsen börjar slå snabbare. Reaktionen kan då lindras genom knackandet, och känslan och den efterföljande fysiska reaktionen i kroppen blir svagare.

Enligt min uppfattning finns det två huvudsakliga grenar inom EFT:

 • Den traditionella – där man knackar på flera meridianpunkter, samtidigt som man upprepar vissa specifika fraser
 • Faster EFT, där man knackar på färre punkter, och även talar mindre, men fokuserar mera på egentliga känslan än på att upprepa långa ord

Jag har testat båda metoderna och upplever att båda funkar. Det är kanske mera en personlig preferens som avgör vilken metod som funkar för en själv. På Youtube finns flera videon som handlar om just EFT, nedan länkat några.

 

PS: EFT har fått viss kritik och enligt vissa undersökningar är effekten främst baserad på placebo. Jag tycker dock att om någonting kan hjälpa en att må bättre, spelar det ingen roll huruvida du mår bättre av placeboeffekten – så länge du mår bra.

The five love languages

Eftersom vi startat med psykologitemat och personlighetstest kan jag tipsa om ytterligare ett intressant test.

Dr. Gary Chapman hade 40 års erfarenhet av att genom sitt arbete handleda par i relationsfrågor när han uppmärksammade vissa återkommande problem bland paren som besökte hans mottagning. Han insåg att en av de största problemen i relationer var att många inte kände sig älskade trots att partnern de facto älskade dem. Chapman hävdar att detta är en stor orsak till att par skiljer sig, man känner sig inte älskad.

Chapman skrev boken 5 Love Languages där han kategoriserat in människor i fem grupper baserat på deras huvudsakliga sätt att känna och visa kärlek på.

Kategorierna:

 • Words of affirmation (komplimanger, ömhetsord)
 • Quality Time (kvalitetstid)
 • Acts of Service (tjänster, gärningar)
 • Receiving gifts (presenter)
 • Psysical touch (fysisk beröring)

Det är alltså så att om en person föredrar presenter som främsta bevis på kärlek, så visar den personen även ofta  kärlek genom att själv ge presenter. Man talar alltså sitt eget kärleksspråk och vill även att andra skall tala samma språk tillbaka. Personen känner sig då uppskattad om den även bemöts med presenter från sina närmaste.

Vanligen har man en eller några dominerande sätt att känna och visa kärlek på, och får vi inte kärlek visat åt oss genom vår ”naturliga” preferens så kan det vara svårt att känna sig älskad i en relation.

Det kan vara av intresse att känna till det egna kärleksspråket så man bättre kan kommunicera hur man själv vill bli bemött av sina närmaste, samt hur de vill bli bemötta på ett kärleksfullt vis. T.ex. kan det vara så att ena personen anser att verbala komplimanger är främsta kärleksbeviset medan partnern föredrar kvalitetstid som främsta beviset på kärlek. Genom att känna till den andras preferens kan man ta hänsyn till detta och försöka förbättra sig på att uttrycka kärlek även på den andres naturliga sätt.

Intutivt skulle jag säga att det i det finländska samhället rent allmänt uppskattas konkreta gärningar och även att detta är ett socialt accepterat sätt att visa kärlek på. Ömhetsord känns däremot lite mer amerikanskt än finländskt.

Jag har själv gjort testet och även tipsat andra om det. För mig personligen är kvalitetstid viktigt, medan presenter är helt klart mindre viktiga.

Även detta test finns att göra gratis för den som är intresserad att lära sig mera, t.ex. kan man göra det här

love50

MBTI Myers Briggs personlighetstest

Under studietiden i deltog jag i en kurs i Management där vi behandlade Myers Briggs persolighetstyper. Hela klassen gjorde personlighetstestet som bestod av att svara på ca 60 olika påståenden. Vi kategoriserades sedan in i 16 olika kategorier på basis av våra olika personligheter.

Efter kursen har jag vid flera tillfällen gjort om testet och även bett bekanta göra testet. Personligheten förblir den samma trots att man kanske ändrar svaren på vissa frågor genom åren.

Det intressanta är att se att många av personerna man kommer väl överens med ofta har liknande personlighetstyper (skiljer kanske en bokstav) som en själv. Då förstår man även varför man trivs eller känner samhörighet med vissa bättre än andra.

Då man känner till sin personlighetstyp kan man googla t.ex. hurdana arbetsmiljöer som passar en bäst, hur kompatibel man är med olika andra typer av personlighetstyper, eller t.ex. vilka utmaningar/fördelar kan finnas i en relation mellan t.ex. INTJ och ENFP.

Dimensionerna går enligt följande:

 • Introvert (I) – Extrovert (E)
 • Sensing (S) – Intuitive (N)
 • Thinking (T) – Feeling (F)
 • Judgement (J) – Perception (P)

För den som är intresserad finns det gratis test man kan göra online, t.ex. här https://www.16personalities.com/free-personality-test