The five love languages

Eftersom vi startat med psykologitemat och personlighetstest kan jag tipsa om ytterligare ett intressant test.

Dr. Gary Chapman hade 40 års erfarenhet av att genom sitt arbete handleda par i relationsfrågor när han uppmärksammade vissa återkommande problem bland paren som besökte hans mottagning. Han insåg att en av de största problemen i relationer var att många inte kände sig älskade trots att partnern de facto älskade dem. Chapman hävdar att detta är en stor orsak till att par skiljer sig, man känner sig inte älskad.

Chapman skrev boken 5 Love Languages där han kategoriserat in människor i fem grupper baserat på deras huvudsakliga sätt att känna och visa kärlek på.

Kategorierna:

  • Words of affirmation (komplimanger, ömhetsord)
  • Quality Time (kvalitetstid)
  • Acts of Service (tjänster, gärningar)
  • Receiving gifts (presenter)
  • Psysical touch (fysisk beröring)

Det är alltså så att om en person föredrar presenter som främsta bevis på kärlek, så visar den personen även ofta  kärlek genom att själv ge presenter. Man talar alltså sitt eget kärleksspråk och vill även att andra skall tala samma språk tillbaka. Personen känner sig då uppskattad om den även bemöts med presenter från sina närmaste.

Vanligen har man en eller några dominerande sätt att känna och visa kärlek på, och får vi inte kärlek visat åt oss genom vår ”naturliga” preferens så kan det vara svårt att känna sig älskad i en relation.

Det kan vara av intresse att känna till det egna kärleksspråket så man bättre kan kommunicera hur man själv vill bli bemött av sina närmaste, samt hur de vill bli bemötta på ett kärleksfullt vis. T.ex. kan det vara så att ena personen anser att verbala komplimanger är främsta kärleksbeviset medan partnern föredrar kvalitetstid som främsta beviset på kärlek. Genom att känna till den andras preferens kan man ta hänsyn till detta och försöka förbättra sig på att uttrycka kärlek även på den andres naturliga sätt.

Intutivt skulle jag säga att det i det finländska samhället rent allmänt uppskattas konkreta gärningar och även att detta är ett socialt accepterat sätt att visa kärlek på. Ömhetsord känns däremot lite mer amerikanskt än finländskt.

Jag har själv gjort testet och även tipsat andra om det. För mig personligen är kvalitetstid viktigt, medan presenter är helt klart mindre viktiga.

Även detta test finns att göra gratis för den som är intresserad att lära sig mera, t.ex. kan man göra det här

love50

MBTI Myers Briggs personlighetstest

Under studietiden i deltog jag i en kurs i Management där vi behandlade Myers Briggs persolighetstyper. Hela klassen gjorde personlighetstestet som bestod av att svara på ca 60 olika påståenden. Vi kategoriserades sedan in i 16 olika kategorier på basis av våra olika personligheter.

Efter kursen har jag vid flera tillfällen gjort om testet och även bett bekanta göra testet. Personligheten förblir den samma trots att man kanske ändrar svaren på vissa frågor genom åren.

Det intressanta är att se att många av personerna man kommer väl överens med ofta har liknande personlighetstyper (skiljer kanske en bokstav) som en själv. Då förstår man även varför man trivs eller känner samhörighet med vissa bättre än andra.

Då man känner till sin personlighetstyp kan man googla t.ex. hurdana arbetsmiljöer som passar en bäst, hur kompatibel man är med olika andra typer av personlighetstyper, eller t.ex. vilka utmaningar/fördelar kan finnas i en relation mellan t.ex. INTJ och ENFP.

Dimensionerna går enligt följande:

  • Introvert (I) – Extrovert (E)
  • Sensing (S) – Intuitive (N)
  • Thinking (T) – Feeling (F)
  • Judgement (J) – Perception (P)

För den som är intresserad finns det gratis test man kan göra online, t.ex. här https://www.16personalities.com/free-personality-test

Tre saker om mig

Hittade denna lista hos Olivehummer, som förövrigt är en härlig vegomatblogg med snabba, lätta recept.

3 saker jag ser fram emot
♦ semester i Stockholm
♦ nästa coachingutbildningstillfälle (utbildar mig till Professional Coach)
♦ min födelsedag

3 saker jag fasar för
♦ att vara försenad
♦ köra en främmande bil
♦ världens undergång

3 saker jag gillar
♦ podcasts
♦ god mat
♦ Coca Cola Zero

img_0114

3 saker jag inte gillar
♦ kaffe
♦ katter
♦ opera

3 saker jag vill ha
♦ hund
♦ större bostad
♦ stort kylskåp med frys

img_3682

3 saker jag borde göra
♦ meditera
♦ träna
♦ föra saker upp på vinden

3 saker jag kan
♦ komma ihåg detaljer som ingen annan minns
♦ planera och organisera
♦ förstå många språk trots att jag inte kan prata språket själv

3 saker jag inte kan
♦ hjula
♦ dricka tequila
♦ sova med skåpdörrarna öppna

3 saker jag har på hjärnan
♦ jobb
♦ bloggen
♦ coaching

3 saker jag pratar om ofta
♦ psykologi
♦ hur våra tankar påverkar vår verklighet
♦ mat

3 saker jag önskar mig
♦ att spela zombie i The Walking Dead
♦ att ha tillgång till teleportationsapparat så jag kunde förflytta mig från ett ställe till ett annat
♦ att få arbeta med Leif GW Persson

3 saker jag blir lugn av
♦ gå omkring i skogen
♦ vara med nära och kära
♦ umgås med djur

img_1972_1

3 saker jag blir stressad av
♦ förändringar
♦ massevenemag typ koncerter eller reaförsäljningar
♦ ogjorda uppgifter

3 saker jag ska göra i helgen
♦ skriva
♦ träna
♦ laga mat

3 saker jag gjort idag
♦ pratat tre olika språk
♦ fixat med massa tekniska grejer angående bloggen
♦ ätit lasagne till middag

The beginning

Välkommen till Mina Insikter, som drivs av mig, Sofia. Bloggen fungerar som en samlingsplats för diverse tankar, funderingar och insikter. Ämnesområdena i bloggen kommer att behandla främst psykologi, kärlek, ekonomi och god mat men även annat som är värt en analys.

Materialet till bloggen har samlats in under de senaste 10 åren, genom diverse anteckningar och listor.  Jag har antecknat varje gång ett intressant ämnesområde, bok eller artikel har dykt upp som väckt tilläggstankar.

Let’s do this.

photo-1473186505569-9c61870c11f9

Bild: Unsplash

1 13 14 15 16